... czy tylko cyfrowe z wyglądu i sposobu zapisu, a w praktyce centralnie ustalane?


Ktoś zadał mi pytanie. Z jakiego kraju pochodzi Linux?

Odpowiedziałem, że z żadnego, nawet licząc głównego pomysłodawcę. Tu każdy może swoje trzy grosze dołożyć, Linux to społeczność, społeczność programistów wielu krajów. Gdyby chcieć zamknąć Linuxa, trzeba by zamknąć społeczeństwo, w tym wypadku programistów i innych osób zaangażowanych w jego tworzenie.

Alternatywą są systemy na przykładzie Microsoftu, które na samym początku Bill Gates zwyczajnie kradł, podobnie jak Zuckenberg ukradł Facebooka. Ta alternatywa ma w stosunku do Linuxa wady. Wadą jest to, że jest to business, pracują tam ludzie, też programiści, tych można zwolnić i w ich miejsce zatrudnić kolejnych. 

Dlaczego Linux, Microsoft, Blockchain i centralnie prowadzone rejestry baz danych?

Przez analogię.
Linuxa, podobnie jak blockchaina nie sposób zamknąć, nie sposób nimi manipulować, zlikwidować, w przeciwieństwie do tego drugiego.
Ten można zamknąć, zfałszować, zlikwidować.
Można poustawiać jak klocki lego, dziś budowla wygląda tak, jutro inaczej, a postronny obserwator nie mając sum kontrolnych, będzie myślał, że tak ma być.Co to jest Blockchain?

Blockchain jest to technologia przechowywania danych, została zaprojektowana w taki sposób, aby uniemożliwić jej zhakowanie lub sfałszowanie danych, które są przechowywanych w łańcuchu bloków. Dzięki temu są one bezpieczne i niezmienne. Jest to swego rodzaju technologia księgi rozproszonej, czyli niezależnie prowadzony cyfrowy system prowadzenia rejestrów. System ten służy do rejestrowania transakcji i powiązanych z nimi danych w wielu miejscach jednocześnie.

Bezpieczeństwo polega na ty, że każdy komputer w sieci blockchain przechowuje odrębnie i niezależnie kopię tej księgi, aby zapobiec np. pojedynczemu zdarzeniu, punktowi awarii. Wszystkie kopie są aktualizowane i sprawdzane jednocześnie.

Blockchain można uznać za rodzaj bazy danych, która jednak znacznie różni się od konwencjonalnych baz danych sposobem przechowywania informacji i zarządzania nimi. Zamiast przechowywać dane w wierszach, kolumnach, tabelach lub/i w plikach, jak robią to bazy tradycyjne, blockchain przechowuje te dane w blokach, bloki są są ze sobą cyfrowo połączone. Na bezpieczeństwo blockchain wpływa właśnie decentralizacja zarządzana przez komputery należące do jednej sieci peer-to-peer, a nie jak w konwencjonalnych bazach komputer centralny.

Bitcoin, oparty o blockchain Bitcoin, wprowadzony był na rynek w 2009 roku i  był pierwszą kryptowalutą oraz popularną aplikacją, która z powodzeniem korzystała z blockchainu. W rezultacie blockchain jest najczęściej kojarzony z Bitcoinem i alternatywami, takimi Bitcoin Cash, które korzystają z ksiąg publicznych.

Od czasu powstania Bitcoina zastosowanie łańcuchów bloków blockchain rozszerzyło się na inne zastosowania.

Firmy logistyczne wykorzystują technologię blockchain do śledzenia przemieszczających  towarów.
Banki centralne i globalna społeczność finansowa testuje technologię blockchain jako podstawę wymiany walut.
Społeczność prawnicza i rozrywka, wykorzystują blockchain jako podstawę inteligentnych kontraktów i innych mechanizmów przenoszenia i ochrony praw własności intelektualnej.

W rzeczywistości wszyscy korzystają z aplikacji opartych o technologię blockchain jako bezpiecznego i opłacalnego sposobu tworzenia rozproszonej bazy danych i zarządzania nią oraz utrzymywania wszelkiego rodzaju transakcji rejestrów cyfrowych.
W rezultacie blockchain jest coraz częściej postrzegany jako sposób bezpiecznego śledzenia i udostępniania danych pomiędzy wieloma podmiotami.


Kluczowe, unikalne cechy technologii blockchain.

Decentralizacja blockchain
jest jednym z podstawowych aspektów tej technologii. W przeciwieństwie do scentralizowanych baz danych, w których organ centralny, taki jak bank, kontroluje i weryfikuje transakcje, blockchain działa w oparciu o rozproszoną system, niepodlegający kontroli centralnej. Oznacza to, że wielu uczestników, zwanych węzłami, utrzymuje, weryfikuje i aktualizuje księgę. Każdy rozproszony węzeł zawiera kopię całego łańcucha bloków.

Niezmienność i bezpieczeństwo
. Do powyższego dochodzą algorytmy kryptograficzne, aby zapewnić bezpieczeństwo rejestrowanych transakcji, które sprawiają, że manipulowanie danymi jest prawie niemożliwe. Jeśli ktoś spróbuje manipulować w bloku lub go modyfikować, będzie to wymagało zmiany każdego kolejnego bloku, a to co sprawia, że manipulacja jest obliczeniowo niewykonalna. Takie podejście sprawia, że blockchain jest idealną platformą do przechowywania wrażliwych danych jak i przeprowadzania bezpiecznych transakcji.

Przejrzystość. Nieodłączna przejrzystość technologii blockchain zapewnia każdemu uczestnikowi w sieci dostęp do identycznych informacji. Każda transakcja staje się częścią księgi publicznej, która jest widoczna dla wszystkich uczestników. Przejrzystość zapewnia zaufanie i odpowiedzialność sieci, ponieważ wszelkie niespójności można szybko rozpoznać i rozwiązać. Ułatwia to audyt i zmniejsza prawdopodobieństwo oszukańczych działań.

Inteligentne kontrakty. Są to zautomatyzowane umowy, zakodowane w oprogramowaniu, które automatycznie realizują postanowienia umowy. Inteligentne kody kontraktów są przechowywane na blockchainie i będą realizowały swoje funkcje dopiero po spełnieniu określonych warunków. Takie postawienie sprawy eliminują potrzebę pośredników, usprawniając transakcje, oszczędzając pieniądze i przyspieszając czas zamknięcia.


Jak działa technologia blockchain jako rozproszona baza danych?
Blockchain wykorzystuje wieloetapowy proces, który obejmuje kilka kroków:

Upoważniony uczestnik wprowadza transakcję, która musi zostać uwierzytelniona przez technologię, tworzy się blok reprezentujący tę konkretną transakcję lub dane. Blok jest wysyłany do każdego węzła w sieci. Autoryzowane węzły weryfikują te transakcje i dodają blok do istniejącego łańcucha bloków. Aktualizacja jest dystrybuowana w sieci, co finalizuje transakcję. Kroki te odbywają się w czasie zbliżonym do rzeczywistego i obejmują szereg elementów.
Węzły w publicznych sieciach blockchain nazywane są górnikami (miner). Zazwyczaj otrzymują wynagrodzenie za to zadanie, a procesy te zwane są dowodem pracy lub dowodem stawki, wynagrodzenie wypłacane jest w formie kryptowaluty.

Blockchain składa się z dwóch rodzajów zapisów, pojedynczych transakcji i całych bloków. Pierwszy blok zawiera nagłówek oraz dane dotyczące transakcji mających miejsce w  przedziale czasowym. Po utworzeniu pierwszego bloku każdy kolejny blok w bazie blockchain używa skrótu poprzedniego bloku do obliczenia własnego skrótu.

Zanim będzie można dodać nowy blok do łańcucha, jego autentyczność musi zostać zweryfikowana w procesie obliczeniowym zwanym walidacją. Większość węzłów w sieci musi zgodzić się, że skrót nowego bloku został poprawnie obliczony. Walidacja/konsensus zapewnia, że wszystkie kopie rozproszonej księgi blockchain mają ten sam stan.

Po dodaniu bloku można się do niego odwołać w kolejnych blokach, ale nie można go zmienić. Każda próba zamiany bloku, zmieni również skróty poprzednich i kolejnych bloków.

Zakłóci to współdzielony stan księgi. Kiedy konsensus nie jest już możliwy, inne komputery uczestniczące w sieci są świadome, że wystąpił problem i żadne nowe bloki nie zostaną dodane do łańcucha, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.


Blockchain nadal dojrzewa i zyskuje akceptację.

W miarę jak coraz więcej różnych branż z niego korzysta, używając go w różnych własnych aplikacjach, które znacznie wykraczają poza jego pierwotną kryptowalutową aplikację, obejmując inteligentne kontrakty, cyberbezpieczeństwo, Internet rzeczy, niezamienne tokeny (zasoby cyfrowe reprezentujące całość lub część obiektów ze świata rzeczywistego, takich jak dzieła sztuki czy muzyka), blockchain stale zyskuje.


Obszary zastosowań.

Zarządzanie łańcuchem dostaw. Kompleksowa widoczność, identyfikowalność i odpowiedzialność blockchain są przydatne w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Zainteresowane strony mogą rejestrować, śledzić i uwierzytelniać, zapobiegać przedostawaniu się podrobionych zapisów do łańcucha dostaw oraz usprawniać procesy logistyczne.

Opieka zdrowotna. Blockchain stał się innowacyjną technologią w służbie zdrowia. Służy do bezpiecznego przechowywania i udostępniania danych pacjentów. Technologia pozwala pacjentom kontrolować swoją dokumentację medyczną, zapewniając dostęp podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Umożliwia to płynną i bezpieczną wymianę informacji medycznych, poprawę wyników leczenia i zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

Zarządzanie tożsamością. Systemy oparte na Blockchain zwiększają bezpieczeństwo, prywatność i kontrolę nad danymi osobowymi. Przechowując informacje o tożsamości w łańcuchu bloków, użytkownicy mogą mieć przenośną i możliwą do zweryfikowania tożsamość cyfrową. Eliminuje to potrzebę posiadania wielu dokumentów tożsamości, ogranicza kradzież tożsamości i upraszcza procesy weryfikacji tożsamości. Obecnie każdego można o głowę skrócić, odejmując mu ze 20 centymetrów wzrostu, w blockchainie jest to niemożliwe.

Systemy głosowania. Blockchain może sprostać wyzwaniom tradycyjnych systemów głosowania, zapewniając bezpieczne i przejrzyste platformy głosowania. Oparte na tej technologii systemy głosowania eliminują wszelkie oszustwa wyborcze, zapewniają trwałą integralność procesu wyborczego oraz umożliwiają zdalne głosowanie przy zachowaniu pełnej anonimowości i prywatności.

Finanse i Bankowość. Usługi finansowe wykorzystują technologię blockchain do przyspieszania transakcji i skracania czasu zamknięcia. Niektóre banki korzystają również z blockchainu do celów zarządzania umowami. Przykładem jest PayPal, platforma płatności online, uruchomiła w 2020 roku usługi opartą na blockchainie, która umożliwia jej użytkownikom kupowanie, przechowywanie oraz sprzedaż kryptowaluty.

Media i rozrywka. Blockchain rozszerza możliwości licencyjne, co można wykorzystywać do tworzenia cyfrowych treści, a za ich pośrednictwem będą mogły być pobierać tantiemy. W przypadku odsprzedaży biletu, tantiemy trafią we właściwe miejsce.


---

Cyfrowy pieniądz, tego czy innego państwa, jest cyfrowy tylko z nazwy, a cyfrowy tylko w formie zapisu,
podobnie jak zdjęcie, które wykonamy i do komputera wgramy.
To zdjęcie łatwo można zmanipulować i taką/takie wersje rozpowszechnić, która będzie prawdziwa?

W przypadku rozpowszechniania zdjęcia w aplikacji opartej o blockchain nie byłoby to możliwe.
Nie byłoby również możliwe Kowalskiemu przypisać daty ważności do zasobów które posiada,
nie można by również wymazać jego zasobów,
nie można by spowodować, by swoje zasoby wydawał tylko w niektóre dni,

Niczego nie można by było zrobić, bez zgody Kowalskiego,
a gdyby Kowalski to zmienił,
wszyscy widzieli by, że zmienił, jak zmienił,
niestety, nie widzieliby, że zrobił to konkretny Kowalski.


Publicznie dostępny, bez żadnego logowania się Blochchain Bitcoin

Te kilka słów pozostaje w ścisłym związku z:Cyfrowy rubelCYFROWY RUBEL, BIOMETRIA I GOSTECH, CZYLI KULISY ROSJI "ZBIOROWEGO PUTINA"Jeszcze raz, tym razem "łopatologicznie", o pieniądzu cyfrowym

---
@dżon
... w przypadku tradycyjnym, ten tekst można by łatwo zmienić, gdyby oparty został o zapisy w blockchain, byłoby to niemożliwe.